Dla autorów

Informacje  podstawowe:

- rocznik "SF" jest pismem naukowym, otwartym zarówno na współpracę z wybitnymi, uznanymi filmoznawcami, jak i początkującymi, młodymi,

- każdy tom jest tematycznie profilowany,

- o naborze tekstów do kolejnych tomów informują listy rozsyłane (przeważnie na przełomie roku kalendarzowego) przez redaktorów do różnych placówek filmoznawczych czy indywidualnych autorów,

- na teksty czekamy do końca czerwca,

- każdy tom zawiera część tematyczną – „Rozprawy i szkice”, a także recenzencką „Recenzje i omówienia”, gdzie staramy się zamieszczać prezentacje najnowszych pozycji wydawniczych z dziedziny filmoznawstwa,

- teksty zamieszczane w „SF” są przeważnie w języku polskim, ale nie stronimy, wręcz przeciwnie, od artykułów obcojęzycznych,

- każdy zamieszczony tekst ma swoje streszczenie po angielsku.

Zapraszamy Autorów do nadsyłania przekładów i artykułów (objętość do 45000 znaków znormalizowanego tekstu A4) i recenzji (objętość do 25000 znaków) wraz ze streszczeniem w języku angielskim (objętość do 1000 znaków) na adres: studiafilmoznawcze@gmail.com.

 

 

Wyjaśnienie dotyczące "ghostwriting"

1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2. "Ghostwriting” (z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji), „guest authorship” (z „guest authorship” lub „honorary authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

3. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy