Niebezpośredniość. Białoszewski w filmie Andrzeja Barańskiego "Parę osób, mały czas"

  1. Adam Poprawa

Abstract

INDIRECTNESS. BIAŁOSZEWSKI IN ANDRZEJ BARAŃSKI’S FILM PARĘ OSÓB, MAŁY CZAS

Parę osób, mały czas
(A few persons, a little time) is a film directed by Andrzej Barański which presents an incredible relationship between two writers: Miron Białoszewski and a blind poet Jadwiga Stańczakowa. We can see a special kind of Warsaw bohema in the 1970s. In the present article the author interprets Barański’s movie as a psychological drama, social story and biographical work.


Translated by Adam Poprawa

Download article

This article

Studia Filmoznawcze

36, 2015

Pages from 13 to 23

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout